recommended firm

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 106/2002

din 07/02/2002
Versiune actualizata la data de 06/03/2006

privind etichetarea alimentelor

___________
@Text actualizat la data de 06.03.2006. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- H.G. nr. 1822/2005 publicata in MOF nr. 10 din 05/01/2006
- H.G. nr. 173/2006 publicata in MOF nr. 206 din 06/03/2006.

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se aproba:
a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1;
b) Normele metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor, prevazute in anexa nr. 2;
c) Abrogat.@
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
__________
@Litera c) a alineatului (1) a fost abrogata prin art. I lit. c) din H.G. nr. 1822/2005.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor art. 4-6, ale art. 7 alin. (2), (3), (5) si (7), art. 8 alin. (1) si alin. (4)-(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2) si (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) si alin. (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) si ale art. 19, 21 si 22 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) si ale art. 7 si 8 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 2 si ale art. 2 alin. (1) si ale art. 4 si 6 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 3 constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 46 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate include in cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.
Art. 5. - Produsele aflate in stoc sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, pana la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 6. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
—————
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

Bucuresti, 7 februarie 2002.
Nr. 106.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind etichetarea alimentelor

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE
privind etichetarea nutritionala a alimentelor

ANEXA Nr. 3@

NORME METODOLOGICE
privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin
etichetare in cazul alimentelor obtinute din organisme modificate
genetic sau care contin aditivi si arome modificate genetic
ori obtinute din organisme modificate genetic
__________
@Anexa a fost abrogata prin art. I lit. c) din H.G. nr. 1822/2005.
- Anexa a fost abrogata prin art. 12 alineatul (2) din H.G. nr. 173/2006.

SEO monitor