Fapte inscrise in cazierul fiscal. Interdictii

Fapte inscrise in Cazierul fiscal.
Interdictia de constituire firme noi sau cumparare parti sociale
Practica Registrului Comertului

In mod nejustificat, Registrul Comertului obisnuieste sa amane si sa acorde un nou termen dosarului ce are ca obiect autorizarea infiintarii societatilor comerciale ori a cesiunii partilor sociale sau actiunilor, ori chiar sa respinga cererea, in momentul in care vreunul dintre asociatii/actionarii fondatori ori noii asociati sau actionari ce intra in societate prin cesiunea partilor sociale sau actiunilor, au inscrise orice fel de fapte in cazierul fiscal.

Aceasta practica este eronata, deoarece in cuprinsul art. 8 alin (3) din Ordonanta nr. 75/2001 (r1) – privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legiuitorul a statuat ca judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza infiintarea societatilor comerciale ori cesiunea partilor sociale sau actiunilor de catre noii asociati sau actionari doar in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala si/sau

atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarâre judecatoreasca, dupa caz
inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.

Trebuie sa mentionam ca in mod corect legiuitorul a avut in vedere sanctionarea numai a persoanelor fizice ori juridice care au savarsit fapte de natura fiscala cu un anumit grad de gravitate, si nu sanctionarea atat de drastica a celor ce au best online casino avut inscrise in cazier alte fapte fiscale, spre exemplu o amenda.

Astfel, in cazul in care persoanele desemnate de la Registrul Comertului, resping cererile de infiintare societati ori de cesiune, motivand existenta oricaror fapte inscrise in cazierul fiscal, altele decat cele precizate in mod expres de lege ca fiind motiv pentru interdictia de a constitui firme noi sau de a cumpara actiuni/parti sociale ale unor firme existente acest fapt nu poate fi considerat decat un abuz sau cel putin lipsa de interes.

Solutia este atacarea in instanta a rezolutiei persoanei desemnate.

Procesul se judeca cu celeritate, instanta admitand plangerea si obligand Registrul Comertului si la cheltuieli de judecata.

Autor Avocat Aniela SORA


You May Also Like