Confidențialitatea dvs. este angajamentul fiecărui avocat sau angajat de la SORA SI ASOCIATII – SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI (denumite împreună „SORA” sau „noi”).

Prin urmare, avem cea mai mare grijă să prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici acestuia fizic, psihologic, mental , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică și datelor colectate prin intermediul site-ului nostru web, www.sora.ro în ceea ce privește toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
  categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. și pe care le prelucrăm;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră ca persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
  căruia îi putem dezvălui datele dvs. personale

SCOPURI, MOTIVE PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs. cu SORA, dvs., ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm. Astfel, folosim datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți client sau potențial client al SORA:
1.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, în pregătirea materialelor necesare pe parcursul procesului de litigiu și arbitraj, este posibil să trebuiască să ne bazăm pe datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru cazul dumneavoastră. În acest caz, ne bazăm pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

1.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. În acest caz, ne bazăm și pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării de servicii pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat (de exemplu, o obligație de informare a clientului dvs.). În acest caz, motivul procesării este obligația legală.

1.4 Trimiterea de buletine informative legale

Putem folosi, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre informative specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, jurisprudență și practica autorităților, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat consimțământul expres prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu primi buletinele noastre de știri în viitor, făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la PRIVACY@SORA.RO.

Categoriile de date procesate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un reprezentant sau o persoană de contact a clientului sau potențialului client SORA
2.1. Furnizarea serviciilor legale, fiscale și legate de IP solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să trebuiască să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor de litigiu și arbitraj. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de aria noastră de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.

2.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Este posibil să prelucrăm unele dintre datele dvs. în contextul furnizării de servicii pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat (de exemplu, o obligație de informare a clientului). În acest caz, motivul procesării este obligația legală.

2.4 Trimiterea de buletine informative legale

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în format electronic buletinele noastre informative specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, jurisprudență și practica autorităților, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu primi buletinele noastre de știri în viitor, făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la PRIVACY@SORA.RO.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de client. Categoriile de date procesate în acest context sunt, în general, numele dvs., poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SORA, de obicei de către dvs., după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.

 1. Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client SORA sau potențial client

3.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să trebuiască să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor de litigiu și arbitraj. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

3.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Este posibil să prelucrăm unele dintre datele dvs. în contextul furnizării de servicii pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat (de exemplu, o obligație de informare a clientului). În acest caz, motivul procesării este obligația legală.

3.4 Trimiterea de buletine informative legale, fiscale și IP

De asemenea, putem folosi datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre informative specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, jurisprudență și practica autorităților, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, ați dat consimțământul dumneavoastră expres pentru o astfel de prelucrare . Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu primi buletinele noastre de știri în viitor, făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la PRIVACY@SORA.RO.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de client. Categoriile de date procesate în acest context sunt, în general, numele dvs., poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SORA, de obicei de către dvs., după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.

 1. Dacă sunteți partener de afaceri al SORA

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu dvs.

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dvs. În acest caz, ne bazăm pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

4.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice chestiuni relevante legate de afaceri. În acest caz, ne bazăm și pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru procesare.

4.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat. În acest caz, baza prelucrării este obligația legală.

Categoriile de date procesate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al partenerului de afaceri al SORA

5.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a ne asigura că relația contractuală este gestionată corect.

5.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice chestiuni relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim de a ne asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

5.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat. În acest caz, motivul procesării este obligația legală.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul de afaceri. Categoriile de date procesate în acest context sunt, în general, numele dvs., poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SORA, de obicei de către dvs., după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.

 1. Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă / stagiu:

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru un post în cadrul SORA, inclusiv în legătură cu programul nostru de stagiu. Ne bazăm prelucrarea pe motivul încheierii și executării acordului.

Categoriile de date procesate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile educației și formării, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct la noi.

 1. Dacă sunteți o a treia persoană în relație cu un client, cum ar fi un martor, expert sau orice fel de participant la o procedură legală (sunt incluse si potențiali martori, potentiali experți și orice altă persoană), contract sau orice alt tip similar, legat de un client. Vom folosi datele dvs. personale pentru a ne ajuta clientul în procedura legală desfășurată în orice instanță sau în fața oricărei autorități a statului sau a arbitrajului privat, legat de un client al SORA. Categoriile de date procesate în acest context sunt numele dvs., precum și orice alte date personale pe care ni le veți furniza direct, cum ar fi imaginea și / sau declarațiile dvs., scrise, audio sau video, dacă acest lucru este în interesul legitim al oricărui client SORA .
 2. Dacă sunteți un vizitator al spațiilor noastre:

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, activelor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor pe interesul legitim al SORA, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date procesate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.sora.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului web. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului nostru Internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date procesate în acest context sunt ora și data accesării site-ului internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul nostru Internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem prelucra datele dvs. în contextul modificărilor de structură sau tranzacțiilor similare care implică orice entitate SORA. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care SORA este obligată legal să dezvăluie autorităților publice anumite date cu caracter personal), executarea acordului încheiat de SORA în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al SORA de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

Furnizarea datelor personale

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., SORA vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, întrucât altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim serviciile noastre) ).

Dacă furnizați SORA datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora înainte de astfel de dezvăluiri modalitatea în care SORA intenționează să prelucreze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

 • dezvăluie detaliile dvs. de contact afiliaților noștri din cadrul SORA;
 • dacă este în interesul dvs. și este necesar, divulgați datele cu caracter personal relevante instanțelor judecătorești și ale comisiilor de arbitraj sau autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care ni le-ați solicitat

DURATA PRELUCRĂRII

Ne propunem să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata acordului de asistență, precum și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord de asistență, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul colectării datelor preconizate.

DREPTURILE TALE

În calitatea dvs. de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt procesate de noi și, dacă sunt afirmative, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să vă rectificați datele cu caracter personal dacă sunt inexacte;
 • dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricție – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acea acuratețe);
 • dreptul de a vă opune – permițându-vă să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau pentru a transmite aceste date unui alt operator de date.

Ne bucurăm să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi depunând la noi, în calitate de operator de date, o cerere scrisă la SORA SI ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI, STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. 26, SECTOR 2, BUCURESTI, ROMÂNIA sau prin e-mail la PRIVACY@SORA.RO.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm orice întrebări pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ​​ACEASTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare începând cu 15 aprilie 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 10 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul web al SORA.