Confidențialitatea dvs. este angajamentul fiecărui avocat sau angajat de la SORA SI ASOCIATII – SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI (denumite împreună „SORA” sau „noi”).

Prin urmare, avem cea mai mare grijă să prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de  Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici acestuia fizic, psihologic, mental , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică și datelor colectate prin intermediul site-ului nostru web, www.radusora.ro în ceea ce privește toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:

  • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
  • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
  • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. și pe care le prelucrăm;
  • durata prelucrării acestor date;
  • drepturile dumneavoastră ca persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
  • căruia îi putem dezvălui datele dvs. personale

 

SCOPURI, MOTIVE PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs. cu SORA, dvs., ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm. Astfel, folosim datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți client sau potențial client al SORA:

1.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, în pregătirea materialelor necesare pe parcursul procesului de litigiu și arbitraj, este posibil să trebuiască să ne bazăm pe datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru cazul dumneavoastră. În acest caz, ne bazăm pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

1.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. În acest caz, ne bazăm și pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

1.3 Prelucrarea datelor ca o obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării de servicii pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat (de exemplu, o obligație de informare a clientului dvs.). În astfel de cazuri, motivul prelucrării este obligația legală.

1.4 Trimiterea de buletine informative legale

De asemenea, putem folosi datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre informative specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, jurisprudență și practica autorităților, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de procesare . Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu primi buletinele noastre informative în viitor, făcând clic pe „Dezabonați-vă” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la PRIVACY@SORA.RO.

Categoriile de date procesate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un reprezentant sau o persoană de contact a clientului sau potențialului client SORA

2.1. Furnizarea serviciilor legale, fiscale și legate de IP solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să trebuiască să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor de litigiu și arbitraj. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de aria noastră de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.

2.2. Comunicarea cu tine

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia de avocat

Este posibil să prelucrăm unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse SORA de statutul care reglementează profesia de avocat (de exemplu, o obligație de informare a clientului dvs.). În astfel de cazuri, motivele proc