Drept comercial

Drept comercial

Firma noastra are experienta in domeniul Dreptului Comercial si al Societatilor comerciale in toate aspectele legate de viata unei companii, fiind in permanenta la curent cu toate modificarile legislative si cu practica asociata acestora. Furnizam solutii care ii sprijina pe clientii nostri sa dezvolte in mod efectiv noi piete si sa creasca pe cele existente. Avocatii nostri au cunostinte aprofundate despre mediul legislativ si sfatul acestora tine intotdeauna cont si de necesitatile clientului din punct de vedere strategic si operational.

Suntem capabili sa ducem la indeplinire urmatoarele activitati:

– consultanţă juridică;
– contracte comerciale – redactare şi atestare;
– asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;
– recuperare debite – executare silită;
– redactare cereri şi reprezentarea clienţilor în faza de executare silită a hotarârilor judecatoresti;
– procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată;
– mediere, tranzacţii în faza procesuală şi post procesuală;
– întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri;

Drept Societar

– consultanţă juridică;
– asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului;
– înfiinţare societăţi comerciale;
– reprezentare în faţa judecătorului delegat la Registrul Comerţului Bucuresti şi judeţul Ilfov ;
– redactare act constitutiv;
– modificare act constitutiv;
– redactare acte adiţionale, hotărâri A.G.A.;
– rezervare denumire societate;

– obţinere certificat de cazier fiscal;
– obţinere certificat constatator;
– majorare/reducere capital social;
– cesiune părţi sociale/acţiuni;
– intrare/retragere asociaţi;
– numire administratori/cenzori;
– înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;
– modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
– modificare de denumire societate;
– autorizare de funcţionare;
– completare obiecte de activitate;
– modificare date de identificare asociaţi;
– dizolvare, lichidare,
– reorganizare judiciară, faliment;