Somajul Tehnic

Noi lămuriri prin adoptarea OUG nr. 32 din 30 martie 2020

Context: ultimele modificări aduse în privința acordării șomajului tehnic prin adoptarea O.U.G. nr. 32 din 30 martie 2020 care modifică și completează mult discutata O.U.G. nr. 30/2020.

Măsurile privind șomajul tehnic sunt poate printre cele mai așteptate în ultima perioadă și care au generat o serie de discuții dat fiind faptul că inițiala Ordonanță de Urgență nr. 30/2020 conținea un cadru legislativ evaziv și insuficient cuprinzător raportat la multitudinea de raporturi juridice existente, pe lângă relația angajator – salariat.

Principalele discuții au gravitat în jurul întrebarii: Este într-adevăr un ajutor acordat angajatorilor acest șomaj tehnic sau în fapt, devine un impediment economic și mai greu de suportat de majoritatea acestora?

Astfel, Guvernul a adus unele clarificări în ceea ce privește acordarea indemnizației de șomaj tehnic de către stat, pentru salariații angajatorilor care au fost nevoiți să își întrerupă total sau parțial activitatea ca urmare a măsurilor luate în contextul diminuării efectelor răspândirii pandemiei cu COVID-19 sau care au fost afectați în mod indirect.

Printre cele mai importante avantaje conferite de noua Ordonanță de Urgență 32/2020 ținem să subliniem: simplificarea procedurii de obținere a indemnizației prin eliminarea necesității certificatului de stare de urgență; și angajatorul nu este nevoit să avanseze nicio suma cu titlu de indemnizație decât după alocarea acesteia de către stat.

Mai jos am analizat și sintetizat condițiile și procedura de acordare a somajului tehnic:

  1. Cine poate beneficia de indemnizația de șomaj tehnic?

Salariații al căror contract individual de muncă a fost suspendat din inițiativa angajatorului  potrivit art. 52 alin (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

  1. Care este cuantumul indemnizației?

Salariații pot beneficia de la stat de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj) dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară.

Conform noilor  prevederi din OUG nr. 32/2020, diferenta dintre procentul de 75% din salariul mediu brut pe economie acordat de către stat și procentul de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de angajat, rămâne o facultate a angajatorului, dacă fondurile destinate cu personalul sunt suficiente.

  1. Ce condiții trebuie să îndeplinească angajatorii?

Prin O.U.G. nr. 32/2020 a fost eliminată împărțirea inițială în cele 2 categorii de angajatori afectați de măsurile luate în contextul stării de urgență. Astfel, singura condiție actuală impusă este aceea de a reduce sau întrerupe temporar activitatea total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Astfel, NU MAI ESTE NECESARĂ DEȚINEREA CSU (certificat de situație de urgență) și nici îndeplinirea condiției pentru angajatorii care sunt indirect afectați de măsurile luate, de a avea o scădere a încasărilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor pentru perioada ianuarie-februarie 2020 și nici limitarea numărului maxim de angajați care pot fi lăsați în șomaj tenic la maximum 75% din totalul acestora.

  1. Care este procedura de urmat de către angajatori pentru a solicita plata indemnizațiilor?

Angajatorii vor  putea depune cu data de 1 aprilie 2020 (dată furnizată de către Ministrul Muncii în cadrul conferinței de presă susținută în data de 31.03.2020) la AOFM județene precum și a municipiului București, i) cererea semnată și datată de reprezentantul legal, ii) declarația pe proprie răspundere și iii) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, prin intermediul poștei electronice.

Urmează să fie aprobat modelul cererii, declarației și listei menționate, prin Ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în M.O. al României.

  1. Care este durata de timp necesară pentru alocarea indemnizațiilor?

Documentele se depun în luna curentă pentru luna anterioară, termenul de plată din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor fiind de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor (acesta fiind redus de la cel mult 30 de zile așa cum era prevăzut inițial prin OUG 30/2020).

Totodată, ordonanța prevede un termen de cel mult 3 zile lucrătoare pentru plata indemnizației către salariat, de la primirea acesteia de către angajator.

Din redactarea OUG 32/2020 și interpretarea dispozițiilor acesteia, precum și din clarificările aduse de către Ministrul Muncii în cadrul conferințelor de presă susținute în ultima perioadă, rezultă că angajatorii nu trebuie să avanseze către salariați nicio sumă cu titlu de indemnizație, aceasta urmând să fie plătită după ce va fi pusă la dispoziția angajatorului de către autorități.

Indemnizația acordată este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Legii nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare! Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate se realizează de angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate!

Un alt aspect foarte important a fost clarificat prin intoducerea unor noi prevederi în cuprinsul OUG 32/2020, cu privire la situația anumitor contracte individuale de muncă. Astfel:

– în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie

– în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia  aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Concluzie

Cu siguranță, raportat la situația delicată și de urgență în care ne aflăm și ținând cont de setul de măsuri de restricție impuse de către autorități, set care se actualizează constant în ritmul evoluției crizei create de noul coronavirus, aceste reglementări adoptate vin ca o gură de aer atât pentru angajatori cât și pentru salariați.

Totuși, perioada ce urmează acestei crize se preconizează a fi una dificilă, care va naște foarte multe situații juridice având în vedere gradul de interpretabilitate al dispozițiilor ordonanței dar și nemulțumirire ce se vor naște între salariați pe deoparte și angajatori de cealaltă parte.

Nu putem decât să sperăm că ambele baricade (atât salariați cât și angajatori) vor da dovadă de bună-credință iar abuzurile nu își vor găsi locul. Această conduită va veni ulterior tot în sprijinul societății prin posibilitatea de redresare economică mai rapidă și crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltare și reinventare.

Vom reveni si cu discutarea unor situatii concrete pe masura ce nevoia aceasta va aparea.

Autori: Avocat Corina Florea, Avocat Radu Sora

Distribuie:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

S-ar putea sa iti placa si

Sora & Asociatii – Membru BRCC

Sora & Asociații tocmai a devenit cel mai nou membru al Camerei de Comert Britanico Române (BRCC) Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu noi parteneri