Amanarea Platii Ratelor si Leasingurilor

Amânarea plății ratelor prin prisma OUG nr. 37 din 30 martie 2020: Cine? Când? Cum?

Situația fără precedent creată de starea de incertitudine cu privire la evoluția situației economice în contextul pandemiei cu COVID-19, a generat în rândul consumatorilor, atât al persoanelor fizice cât și al profesioniștilor, neliniște și a ridicat multe semne de întrebare.

Astfel, cu toții am fost luați prin surprindere de rapiditatea evoluției acestei pandemii și necesitatea implementării unor restricții atât la nivelul restrangerii unor drepturi și libertăți cât și din punct de vedere al desfășurării activităților economice.

Toate categoriile de consumatori au sperat la măsuri de sprijin din partea executivului care să le acorde un răgaz în ceea ce privește achitarea ratelor la diferite tipuri de credite, ajutor ce ar face să treacă mai ușor următoarele luni de impas financiar.

În acest context, după lungi discuții contradictorii și oprirea o dată de la publicare a ordonanței care reglementa acordarea de facilități cu privire la plata ratelor la credite, iată ca Guvernul a adoptat la 30 martie 2020, OUG nr. 37 publicată la aceeași dată în Monitorul Oficial.

Pe scurt, am sintetizat conținutul Ordonanței:

Căror credite li se aplică amânarea la plată a ratelor?

Ordonanța privește toate tipurile de credite, carduri de cumpărături, atât pe cele acordate de bănci dar și cele acordate de IFN-uri. De asemenea, de prevederile legii beneficiază si contractele de leasing.

Cine poate beneficia de amânarea la plată a ratelor?

Conform art. 1 lit. b) din OUG nr. 37/30.03.2020 sunt definiți ca debitori:

 • persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
 • persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de amânarea la plată a ratelor?

 • există încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate;
 • creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
 • creditele să nu înregistreze restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau debitorii să fi efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată;
 • veniturile debitorilor să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe.

! Important: menționăm ă până la momentul redactării acestui articol nu au fost publicate normele de aplicare privind OUG nr. 37 din 30 martie 2020.

! Pentru debitorii definiți prin prezenta ordonanță, alții decât persoanele fizice, sunt următoarele condiții pentru a putea beneficia de efectele acesteia:

 • întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de MEEMA, atât cel tip albastru, cat și cel tip galben.
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

Ce se poate solicita de către debitori?

Debitorii astfel cum au fost definiți de ordonanța în discuție pot solicita suspendarea obligaţiei de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Care este procedura de solicitare care trebuie urmată?

Debitori au mai multe posibilități pentru a transmite solicitările către instituțiile de credit:

 • în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau,
 • oral, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

Debitorul este la libera alegere cu privire la perioada pentru care solicită amânarea plății ratelor, legiuitorul conferindu-i posibilitatea să solicite de la 1 (una) până la 9 (nouă) luni de suspendare.

Totodată, aceeași libertate o are și instituția de credit cu privire a aprobarea sau nu a unei cereri de acest fel venite din partea debitorului. Legiuitorul, prin art. 3 alin (4) lasă la latitudinea creditorului analiza si aprobarea cererilor.

Ce se întâmplă cu perioada contractuală?

În art. 2 alin. (2) se specifică faptul că: Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

În aceași timp, la art. 3 alin. (5) se menționează: Prelungirea duratei contractuale menţionate la art. 2 produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

Ce se întâmplă cu dobânda?

Executivul a stabilit faptul că dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

! Important: Prin excepţie, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

! Important: statul român garantează în procent de 100% plata dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, prin F.N.G.C.I.M.M.

 

Există alte documente ulterioare necesare spre a fi semnate de către părti?

Nu. Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale.

În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

În final, normele de punere în aplicare a OUG nr. 37 din 30 martie 2020 urmează să fie adoptate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Autori: Avocat Corina Florea, Avocat Radu Sora

email: Office@Sora.Ro sau suna la 0374025501

Distribuie:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

S-ar putea sa iti placa si

Sora & Asociatii – Membru BRCC

Sora & Asociații tocmai a devenit cel mai nou membru al Camerei de Comert Britanico Române (BRCC) Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu noi parteneri